kezdőlap / Pályázati felhívások
Pályázati felhívások
Véget értek a pályázati felhívások

Felhívjuk a kedves érdeklődők figyelmét, hogy a pályázati időszak minden pályázati felhívás esetében véget ért, további pályázatokat nem áll módunkban befogadni.

Köszönjük minden szervezet, informális csoport és önkéntes aktivitását! 

„Legyél Te is szuperhős!”

Pályázat önkéntesek részére

Támogatás célja és formája

A pályázat célja a www.onkentespiacter.hu-n regisztrált önkéntesek aktivitásának elismerése és ösztönzése azáltál, hogy díjazza azon erőfeszítéseiket, hogy a weboldalt aktívan használják, és a felhívás keretében minél több, a honlapon meghirdetett önkéntes tevékenységen vesznek részt az adott hónapban. Célja továbbá, hogy a pályázati felhívás nyertesei számára felajánlott tárgynyereménnyel további önkéntes tevékenységen való részvételre ösztönözzön. 

A pályázat során havonta a www.onkentespiacter.hu oldalon meghirdetett legtöbb önkéntes programon résztvevő 10 önkéntes kerül elismerésre, 6 hónapon keresztül. A havonta ki nem osztott nyeremények a következő hónaphoz hozzáadódnak.

A pályázók köre

A pályázatra olyan magánszemélyek jelentkezhetnek, akik:

 • betöltötték a 16. életévüket a www.onkentespiacter.hu oldalon
 • érvényes önkéntes regisztrációval rendelkeznek
 • elfogadja a részvételi feltételeket
 • vállalja, hogy neve megjelenik a www.onkentespiacter.hu weboldalon, valamint az Erzsébet Ifjúségi Alap Nonprofit Kft. közösségi média felületein fényképpel együtt.

Kiválasztás és támogatás

A www.onkentespiacter.hu oldal minden hónap utolsó napján összesíti a programokon résztvevő önkéntesek eredményeit, mely alapján az adott hónapban a 10 legtöbb programon részvevő, a fogadó szervezetek által visszaigazolt önkéntes kerül jutalmazásra.

Díjazás: körülbelül 25.000 Ft értékű tárgynyeremény

A havonta ki nem osztott nyeremények a következő hónap nyereményeihez hozzáadódik, lehetőséget kínálva több nyertes hirdetésére.

A nyeremények egy előre egyeztetett időpontban személyesen, vagy postai úton kerülnek átadásra. 

A pályázati felhívás itt olvasható.

A teljes pályázati dokumentáció az oldalra való belépést vagy regisztrációt követően válik elérhetővé!

A pályázati felhívás nyertesei itt érhetőek el.

„Aktív piactér”

Pályázat önkéntes fogadó szervezetek részére

Támogatás célja és összege

A pályázati felhívás célja a www.onkentespiacter.hu-n regisztrált szervezetek aktivitásának elismerése és ösztönzése azáltál, hogy díjazza azon szervezetek erőfeszítését, amelyek a weboldalt aktívan használják és a felhívás keretében meghirdetett önkéntes programjain önkénteseket fogadnak. Célja továbbá, hogy a nyertesek számára felajánlott pénzösszeggel további önkéntes akciók megvalósítását ösztönözze.

A program során 5 hónapon keresztül havonta a legtöbb, de minimum 30 önkéntest megmozgató szervezetek kerülnek elismerésre a rendelkezésre álló keretösszeg függvényében.

A díj összege pályázatonként 100.000 Ft, amely a nyertes szervezetek részére kerül kifizetésre.

A pályázók köre

A pályázatra jelentkezhetnek:

 • civil szervezetek;
 • egyházak, egyházi szervezetek nonprofit gazdasági társaságok;
 • önkormányzatok;
 • egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek 
 • minden olyan szervezet, amely a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint fogadó szervezet lehet.

Kiválasztás és támogatás

Támogatásban minden hónapban az a négy szervezet részesül, amely a www.onkentespiacter.hu oldalon önkéntes tevékenység(ek)et hirdet meg, és a legtöbb (legalább 30 fő) önkéntes részvételét biztosítja a programján (programjain) az adott hónapban.

A pályázati felhívás nyertes szervezete a támogatási összeget kizárólag további önkéntes tevékenységei megvalósításával összefüggésben felmerült költségek finanszírozására használhatja fel.

Annak érdekében, hogy minél több szervezet számára esélyt kínáljunk a támogatás elnyerésére, adott tárgyhóban a pályázati felhívás nyertese következő tárgyhóban nem vehet részt a játékban, így egy szervezet a pályázati felhívás négy hónapja alatt összesen maximum két alkalommal kaphat díjazást.

Figyelem!

A szeptemberi aktivitás alapján október 14-ig kiértesített szervezetek, a támogatási összeget 2022. november 15-ig tudják felhasználni!

A pályázati felhívás itt érhető el.

A teljes pályázati dokumentáció az oldalra való belépést vagy regisztrációt követően válik elérhetővé!

A pályázati felhívás nyertesei itt érhetőek el.

„Legyél Te közösséged hőse!”

Pályázat informális közösségek részére

Támogatás célja és összege

A pályázat célja azon közösségek, informális csoportok elismerése, melyek önzetlenül cselekedve hajlandók tenni szűkebb, vagy akár tágabb környezetükért, a körülöttük lévő emberekért, és erre felhívják környezetük figyelmét, inspirálnak másokat is önkéntes tevékenységekben való részvételre.

A pályázati felhívás keretében 5 hónapon keresztül havonta a leginnovatívabb pályázatot benyújtó informális csoportok önkéntes projektje kerül elismerésre a rendelkezésre álló keretösszeg függvényében.

A támogatás összege pályázatonként 55 000 Ft, amely a támogatott programot befogadó bejegyzett civil szervezet, non-profit intézmény részére kerül kifizetésre. A támogatás kizárólag az informális csoport által benyújtott program megvalósítására fordítható.

A pályázók köre

A pályázaton részt vehet minden olyan informális csoport, amely:

 • legalább három főből áll
 • minden tagja betöltötte a 16. életévet
 • nem rendelkezik önálló jogi személyiséggel
 • tagjai a pályázat beadásakor regisztrált felhasználói az onkentespiacter.hu oldalnak
 • a program megvalósításában együttműködik egy bejegyzett civil szervezettel, non-profit intézménnyel, aki vállalja az önkéntes program megvalósításának jogi és pénzügyi felelősségét egy befogadó nyilatkozat aláírásával.

Kiválasztás és támogatás

Minden hónap utolsó napjáig beérkezett pályázatok kerülnek értékelésre egy szakmai zsűri által, támogatásban az értékelés alapján a havonta legjobbnak ítélt pályázatok részesülnek a keretösszeg mértékéig.

A nyertes pályázókat befogadó szervezettel támogatási szerződést kötünk, mely értelmében a támogatási összeg kizárólag a pályázatra benyújtott és értékelt program megvalósításával összefüggésben felmerült költségek finanszírozására használható fel.

A támogatott önkéntes tevékenység(ek)et a befogadó szervezet az önkéntes piactéren köteles meghirdetni, minimum 10 fő önkéntes részvételével megvalósítani és arról egy rövid beszámolót készíteni. 

A pályázati kizárólag elektronikusan nyújtható be jelen pályázati űrlap beküldésével.

Figyelem!

A szeptember hónap során benyújtott pályázatok esetében október 14-ig kiértesített szervezetek, a támogatási összeget 2022. november 15-ig tudják felhasználni!

Pályázati felhívás

Befogadó és felelősségvállalási nyilatkozat

Pályázati űrlap mintaképe (Figyelem! A fájl kizárólag megtekintésre szolgál, érvényes pályázat benyújtására kizárólag az elektronikus űrlapon van lehetőség!)

A pályázati felhívás nyertesei itt érhetőek el.